Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 8 maja 2013 r.


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 8 maja 2013 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 w sali posiedzeń nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Sporządzenie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2012 rok.
  3. Sporządzenie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Koronowa.
  4. Sprawy bieżące komisji.
  5. Zamknięcie posiedzenia komisji.


Przewodniczący Komisji
Leopold Kuskowski

metryczka


Wytworzył: Maria Klapczyńska (30 kwietnia 2013)
Opublikował: Maria Klapczyńska (30 kwietnia 2013, 11:12:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1013