Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 10 kwietnia 2013 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10 kwietnia 2013 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 w sali posiedzeń nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Sporządzenie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2012 rok
  3. Sporządzenie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Koronowa.
  4. Sprawy bieżące komisji.
  5. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Koronowo, dnia 3 kwietnia 2013 r.


Przewodniczący Komisji

Leopold Kuskowski

metryczka


Wytworzył: Adela Rojek (3 kwietnia 2013)
Opublikował: Adela Rojek (3 kwietnia 2013, 09:19:26)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 954