Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie w dn.: 05 i 18 grudnia 2012 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 05 grudnia 2012 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 w sali sesyjnej odbędzie się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Analiza i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2013 - 2020,
b) uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013.
3. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Natomiast w dniu 18 grudnia 2012 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 w sali posiedzeń nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Podsumowanie zadań wynikających z planu pracy komisji za 2012 r.
3. Sporządzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2012.
4. Sprawy bieżące komisji.
5. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Koronowo, dnia 22.11.2012 r.

Przewodniczący Komisji
Leopold Kuskowski

metryczka


Wytworzył: Adela Rojek (22 listopada 2012)
Opublikował: Adela Rojek (23 listopada 2012, 08:44:32)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 877