Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 22 października 2012 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 października 2012 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 w sali posiedzeń nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Informacja Burmistrza Koronowa dotycząca rozliczania dotacji na działalność niepublicznych przedszkoli i punktu przedszkolnego za I półrocze 2012 r.
  3. Sprawy bieżące komisji.
  4. Kontrola wydatków finansowych poniesionych na remonty świetlic wiejskich w 2011 r.
  5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Koronowo, dnia 11.10.2012 r


Przewodniczący Komisji

Leopold Kuskowski

metryczka


Wytworzył: Adela Rojek (11 października 2012)
Opublikował: Adela Rojek (11 października 2012, 14:28:16)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 928