Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 17 września 2012 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17 września 2012 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 w sali posiedzeń nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Wykonanie Uchwały Nr XXIV/223/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie zbadania zasadności skargi Pana Józefa Szmelter-Polanawskiego na działalność Sołtysa Sołectwa Nowy Dwór – część II.
  3. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koronowo za pierwsze półrocze 2012 r. oraz informacji o przebiegu kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2012-2020.
  4. Sprawy bieżące komisji.
  5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Koronowo, dnia 10.09.2912 r.

Przewodniczący Komisji
Leopold Kuskowski

metryczka


Wytworzył: Adela Rojek (10 września 2012)
Opublikował: Adela Rojek (10 września 2012, 09:40:02)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 941