Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 24 kwietnia 2012 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24 kwietnia 2012 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 w sali posiedzeń nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Wykonanie Uchwały Nr XX/176/12 Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie zbadania zasadności skargi P. Zbigniewa Gibaszek na działania Burmistrza Koronowa.
  3. Sporządzenie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2011 r.
  4. Sporządzenie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Koronowa.
  5. Sprawy bieżące komisji.
  6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Koronowo, dnia 13.04.2012 r.

Z-ca Przewodniczącego Komisji
Teresa Wypych

metryczka


Wytworzył: Adela Rojek (13 kwietnia 2012)
Opublikował: Adela Rojek (13 kwietnia 2012, 12:17:11)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1042