Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 12 marca 2012 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 12 marca 2012 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul;. Farnej 24, w sali nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Wykonanie Uchwały Nr XVIII/160/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25.01.2012 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie zbadania zasadności zażalenia P. Marianny Frątczak na działania Burmistrza Koronowa – część III.
  3. Wykonanie Uchwały Nr XIII/111/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28.09.2011 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie przeprowadzenia kontroli wydatków oraz uzyskanych dochodów za rok 2010 i pierwsze półrocze 2011 r. w prowadzonych przez Gminę Koronowo przedszkolach publicznych oraz dotacji dla przedszkoli niepublicznych – część IV.
  4. Kontrola programów unijnych - podjętych, ich wykonanie oraz wysokość pozyskanych środków finansowych za okres 2009-2011.
  5. Sprawy bieżące komisji.
  6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Koronowo, dnia 02.03.2012 r.

Przewodniczący Komisji

Leopold Kuskowski

metryczka


Wytworzył: Adela Rojek (2 marca 2012)
Opublikował: Adela Rojek (2 marca 2012, 11:37:20)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 947