Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady w dniu 20 stycznia 2012 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20 stycznia 2012 r. o godzinie 10.30 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24, w sali nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Kontrola wydatków na promocję Gminy Koronowo za rok 2011.
  3. Sporządzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2011.
  4. Wykonanie Uchwały Nr XIII/111/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie przeprowadzenie kontroli wydatków oraz uzyskanych dochodów za rok 2010 i pierwsze półrocze 2011 r. w prowadzonych przez Gminę Koronowo przedszkolach publicznych oraz dotacji dla przedszkoli niepublicznych – część II.
  5. Sprawy bieżące komisji.
  6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Koronowo, dnia 10 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Komisji
Leopold Kuskowski

metryczka


Wytworzył: Adela Rojek (10 stycznia 2012)
Opublikował: Adela Rojek (10 stycznia 2012, 14:11:50)

Ostatnia zmiana: Adela Rojek (15 maja 2013, 11:22:23)
Zmieniono: korekta roku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1167