Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 17.10.2011 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17 października 2011 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul;. Farnej 24, w sali nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Wykonanie uchwały Nr XII/99/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zbadanie zasadności skargi wniesionej w dniu 11 sierpnia 2011 r. przez Pana Mariana Hermann na działania Burmistrza Koronowa – część II.
  3. Kontrola wydatków poniesionych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii za rok 2010.
  4. Kontrola Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie w zakresie wydatków i dochodów za okres 9 m-cy 2011 r.
  5. Sprawy bieżące Komisji.
  6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
Koronowo, dnia 7.10.2011 r.

Przewodniczący Komisji
Leopold Kuskowski

metryczka


Wytworzył: Adela Rojek (7 października 2011)
Opublikował: Adela Rojek (7 października 2011, 13:18:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1207