Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady w dniu 6 maja 2011 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 06 maja 2011 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul;. Farnej 24, w sali nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Sporządzenie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy opinii w sprawie wykonania budżetu gminy za 2010 r.
  3. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Koronowa.
  4. Sprawy bieżące Komisji.
  5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
Koronowo, dnia 27 kwietnia 2011 r.

Przewodniczący Komisji
Leopold Kuskowski

metryczka


Wytworzył: Adela Rojek (27 kwietnia 2011)
Opublikował: Adela Rojek (27 kwietnia 2011, 13:35:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1076