Prowadzenie dzialalności gospodarczej

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej w formie elektronicznej

Szanowny Przedsiębiorco,

w związku z wprowadzeniem od dnia 1 lipca 2011 r. nowych przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, obowiązuje nowy formularz wniosku CEIDG-1, który zastępuje obowiązujący do dnia 30 czerwca 2011 r. wniosek EDG-1. 

Wniosek CEIDG-1 jest jednocześnie:
  • wnioskiem o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  • wnioskiem o zmianę danych we wpisie;
  • wnioskiem o zawieszenie działalności gospodarczej;
  • wnioskiem o wznowienie działalności gospodarczej;
  • wnioskiem o wykreślenie wpisu. 
Wniosek można złożyć w formie papierowej w dowolnym Urzędzie Gminy lub w wersji elektronicznej na stronie internetowej  www.ceidg.gov.pl

Przedsiębiorca, który będzie chciał zarejestrować nową działalność gospodarczą przez Internet, musi posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny lub zaufany profil. Aby uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny należy skontaktować się z wyspecjalizowaną w tym zakresie firmą. Natomiast w celu utworzenia zaufanego profilu należy założyć konto na platformie ePUAP, zarejestrować wniosek i potwierdzić jego złożenie w jednej z wyznaczonych instytucji np. w Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie Skarbowym lub wybranym oddziale ZUS.

Do czasu przekazania wszystkich danych o przedsiębiorcach (najpóźniej do 31.12.2011 r.) przez Urząd Gminy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej organem ewidencyjnym pozostaje Burmistrz Koronowa.

Dotyczy to wszystkich przedsiębiorców, którzy zgłosili działalności gospodarczą przed 1 lipca 2011 r. Natomiast dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą po 1 lipca 2011 r. organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.

metryczka


Wytworzył: Urszula Dąbek (9 kwietnia 2009)
Opublikował: Michał Szałkowski (9 kwietnia 2009, 11:11:33)

Ostatnia zmiana: Mariusz Stanek (12 lipca 2011, 09:17:11)
Zmieniono: aktualizacja w związku z CEIDG

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 20418