ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2019


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzana zostaje  w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2010 ze zm.) oraz art. 9tb ww. ustawy – gdzie określony został wymagany zakres przedmiotowej analizy. Zgodnie z art. 12a ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach, analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 r., o której mowa w art. 9tb ust. 1, sporządza się w terminie do dnia 30 listopada 2020 r.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (30 kwietnia 2020)
Opublikował: Krzysztof Wiaterski (30 kwietnia 2020, 13:45:33)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Krzysztof Wiaterski (30 listopada 2020, 15:07:33)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 459