Wyniki naborów na stanowiska urzędnicze

Wyniki naborów na stanowiska urzędnicze

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych - inspektor - w Urzędzie Miejskim w Koronowie.

        Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na ww. stanowisko, została wybrana Pani  Joanna Kempczyńska zamieszkała w Koronowie.Uzasadnienie:Po dokonaniu ostatecznej weryfikacji [...]

Informacja o wynikach naboru na wolne urzędnicze stanowisko ds. zamówień publicznych - inspektor - w Urzędzie Miejskim w Koronowie

Informacja o wynikach naboru na wolne urzędnicze stanowisko ds. zamówień publicznych - inspektor - w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze zastępcy kierownika Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Koronowie

Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze zastępcy kierownika Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie. [...]

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Finansowo - Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Koronowie,

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Finansowo - Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Koronowie, [...]

Unieważnienie naboru II na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie.

Unieważnienie naboru II na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie. [...]

Unieważnienie naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie

Unieważnienie naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie. [...]

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze kierownika Wydziału Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze kierownika Wydziału Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie. [...]

Informacja o wynikach postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie.

Informacja o wynikach postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie. [...]

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Koronowie,

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Koronowie, [...]

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią w Urzędzie Miejskim w Koronowie.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią w Urzędzie Miejskim w Koronowie. [...]

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Koronowie

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

metryczka