Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Pomocy Społecznej Rady w dniu 19 kwietnia 2007 r.Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19 kwietnia 2007 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 (sala posiedzeń nr 25) odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy za 2006 rok w tym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie i dodatków mieszkaniowych
3. Analiza projektów uchwał na VII sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
4. Sprawy bieżące Komisji.
5. Zamkniecie posiedzenia Komisji.

Przewodniczaca Komisji
Ewa Semrau

metryczka


Wytworzył: Przewodniczaca Komisji (11 kwietnia 2007)
Opublikował: Adela Rojek (11 kwietnia 2007, 11:00:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1085