Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 18.03.2009 r.


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18 marca 2009 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 (sala posiedzeń nr 25) odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Informacja dotycząca rekultywacji wysypisk odpadów komunalnych oraz przedstawienie decyzji dotyczącej wysypiska w Srebrnicy.
  3. Analiza materiałów na XXXI sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
  4. Sprawy bieżące Komisji.
  5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodnicząca Komisji
Ewa Semrau

metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca Komisji (9 marca 2009)
Opublikował: Adela Rojek (9 marca 2009, 10:34:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 832