Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 22 października 2008 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 października 2008 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 (sala posiedzeń nr 25) odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Informacja z przygotowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie do niesienia pomocy mieszkańcom w okresie zimy.
  3. Bezdomni w naszej gminie – informacja M-GOPS w Koronowie.
  4. Analiza materiałów na XXV sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
  5. Sprawy bieżące Komisji.
  6. Ok. godz. 10.30 prezentacja projektu aktualizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Koronowo na lata 2004 – 2007 z perspektywą na lata 2008 – 2011 o kolejne 4 lata.
  7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
Przewodnicząca Komisji
Ewa Semrau

metryczka


Wytworzył: Przewodniczaca Komisji (13 października 2008)
Opublikował: Adela Rojek (13 października 2008, 09:17:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 877