Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady w dniu 11 wrześnnia 2008 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11 września 2008 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 (sala posiedzeń nr 25) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Wyrażenie opinii przez Komisje w sprawie przystąpienia Gminy do Konkursu o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet 8 – Społeczeństwo Informacyjne – Zwiększenie Innowacyjności Gospodarki, Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu – eInclusion.
  3. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
Przewodnicząca Komisji
Ewa Semrau

metryczka


Wytworzył: Przewodniczaca Komisji (3 września 2008)
Opublikował: Adela Rojek (3 września 2008, 09:57:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1060