Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Koronowie w dn.: 13 i 20 sierpnia 2008 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dn.: 13 i 20 sierpnia 2008 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 (sala posiedzeń nr 25) odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia w dniu 13.08.2008 r.:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Wnioski dotyczące zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koronowo.
  3. Sprawy bieżące Komisji.
  4. Około godz. 10.30 wyjazd Komisji w teren – wizytacja dzikich wysypisk.
  5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Porządek posiedzenia w dniu 20.08.2008 r.:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Informacja na temat pełnienia w 2008 r. świadczeń w zakresie medycyny szkolnej przez SP ZOZ w Koronowie.
  3. Analiza materiałów na XXIII sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
  4. Sprawy bieżące Komisji.
  5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
Przewodnicząca Komisji
Ewa Semrau

metryczka


Wytworzył: Przewodniczaca Komisji (5 sierpnia 2008)
Opublikował: Adela Rojek (5 sierpnia 2008, 09:40:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 972