Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Pomocy Społecznej Rady w dniu 23 stycznia 2008 r.


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23 stycznia 2008 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 (sala posiedzeń nr 25) odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Informacja Dyrektora SP ZOZ w Koronowie na temat realizacji świadczenia umów SP ZOZ w Koronowie podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2008.
  3. Analiza projektów uchwał na XVI sesję Rady.
  4. Sprawy bieżące Komisji.
  5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
Przewodnicząca Komisji
Ewa Semrau

metryczka


Wytworzył: Przewodniczaca Komisji (8 stycznia 2008)
Opublikował: Adela Rojek (8 stycznia 2008, 10:34:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 871