Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Pomocy Społecznej Rady w dbiu 18 września 2007 r.Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18 września 2007 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 (sala posiedzeń nr 25) odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nt. umieszczania dzieci z terenu powiatu bydgoskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i przedstawienie możliwości utworzenia Rodziny Pogotowianej na terenie Gminy Koronowo.
  3. Informacja z przygotowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie do niesienia pomocy mieszkańcom w okresie zimy.
  4. Informacja MGOPS w Koronowie dotycząca dożywiania dzieci w szkołach.
  5. Analiza projektów uchwał na XI sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
  6. Sprawy bieżące Komisji.
  7. Zamkniecie posiedzenia Komisji.

Przewodnicząca Komisji
Ewa Semrau

metryczka


Wytworzył: Przewodniczaca Komisji (31 sierpnia 2007)
Opublikował: Adela Rojek (3 września 2007, 07:54:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1158