Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Pomocy Społecznej Rady w dbiu 20 sierpnia 2007 r.


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20 sierpnia 2007 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 (sala posiedzeń nr 25) odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Wypracowanie wspólnych procedur związanych z przyjmowaniem dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych.
  3. Przedstawienie informacji na temat pełnienia świadczeń w zakresie medycyny szkolnej przez SP ZOZ w Koronowie.
  4. Analiza materiałów na X sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
  5. Sprawy bieżące Komisji.
  6. Zamkniecie posiedzenia Komisji.

Przewodnicząca Komisji
Ewa Semrau

metryczka


Wytworzył: Przewodniczaca Komisji (3 sierpnia 2007)
Opublikował: Adela Rojek (3 sierpnia 2007, 10:17:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1097