Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Pomocy Społecznej Rady w dniu 06 czerwca 2007 r.Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 06 czerwca 2007 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 (sala posiedzeń nr 25) odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Informacja Dyrektora SP ZOZ w Koronowie o przygotowaniu opieki zdrowotnej na terenie Gminy do okresu letniego.
3. Informacja Burmistrza Koronowa o dożywianiu i wypoczynku dzieci w okresie letnim na terenie Gminy.
4. Analiza projektów uchwał na VIII sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
5. Sprawy bieżące Komisji.
6. Zamkniecie posiedzenia Komisji.

Przewodnicząca Komisji
Ewa Semrau

metryczka


Wytworzył: Przewodniczaca Komisji (24 maja 2007)
Opublikował: Adela Rojek (24 maja 2007, 13:17:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 953