Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 21 maja 2009 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21 maja 2009 r. o godzinie 14.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 w sali posiedzeń nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Przygotowanie opinii w sprawie skargi Pani Natalii Izdebskiej na działalność Sołtysa Sołectwa Tryszczyn.
  3. Kontrola działalności Urzędu Miejskiego w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych w roku 2008 – część II.
  4. Sprawy bieżące Komisji.
  5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
Przewodniczący Komisji
Sławomir Marszelski

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Komisji (15 maja 2009)
Opublikował: Adela Rojek (15 maja 2009, 14:18:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 848