Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 13 maja 2009 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 13 maja 2009 r. o godzinie 14.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 w sali posiedzeń nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Zbadanie zasadności skargi Pani Natalii Izdebskiej z dnia 10 marca 2009 r. na działalność Sołtysa Sołectwa Tryszczyn.
3. Kontrola działalności Urzędu Miejskiego w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych w roku 2008.
4. Sprawy bieżące Komisji.
5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
Sławomir Marszelski

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Komisji (6 maja 2009)
Opublikował: Adela Rojek (6 maja 2009, 11:07:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 822