Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 2 grudnia 2008 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 02 grudnia 2008 r. o godzinie 14.30 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 w sali posiedzeń 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Kontrola wydatków poniesionych na budowę hali sportowo-widowiskowej w Koronowie.
3. Kontrola wykonania wniosków i zaleceń Komisji Rewizyjnej za drugie półrocze 2007 r. i pierwsze półrocze 2008 r.
4. Sporządzenie protokołów pokontrolnych z kontroli:
a) wydatków na krajową promocję gminy Koronowo za okres od m-ca stycznia do m-ca sierpnia 2008 roku.
b) wydatków na drogi gminne w pierwszym półroczu 2008 roku
5. Sprawy bieżące Komisji.
6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
Sławomir Marszelski

metryczka


Wytworzył: Przewodniczacy Komisji (27 listopada 2008)
Opublikował: Adela Rojek (27 listopada 2008, 11:55:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1048