Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady w dniu 1 kwietnia 2008 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 01 kwietnia 2008 r. o godzinie 14.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24, sala nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok – część pierwsza.
3. Ustalenie brzmienia protokołu pokontrolnego z kontroli konkursów na wolne stanowiska urzędnicze organizowanych przez Burmistrza Koronowa.
4. Sprawy bieżące Komisji.
5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
Sławomir marszelski

metryczka


Wytworzył: Przewodniczacy Komisji (25 marca 2008)
Opublikował: Adela Rojek (25 marca 2008, 11:02:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1047