Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Pomocy Społecznej Rady w dniu 17 stycznia 2007 r.Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17 stycznia 2007 r. o godzinie 9:00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24, w sali nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Informacja Dyrektora SPZOZ w Koronowie na temat realizacji świadczeń umowy SP ZOZ w Koronowie z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistyce.
  3. Analiza projektu budżetu Gminy na 2007 rok w tym projektu budżetu na 2007 rok Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie oraz projektów uchwał na IV sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
  4. Sprawy bieżące Komisji
  5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodnicząca Komisji
Ewa Semrau

metryczka


Wytworzył: Przewodniczaca Komisji (20 grudnia 2006)
Opublikował: Adela Rojek (21 grudnia 2006, 09:10:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1063