Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (...) w ciągu ulic Pomianowskiego, Czereśniowej, Orzechowej, Jabłoniowej i Brzoskwiniowej w Koronowie”.


IPP-ZP.271.11.2.2016                                                      Koronowo, 2016-10-05
 

                           Informacja wyborze oferty najkorzystniejszej
 

            Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity z 2015, poz. 2164. , wybrano jako najkorzystniejszą (w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert tj.: cena i okres rękojmi)  ofertę złożoną przez:
WIMAR Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo
Zgodnie z art. 92 ust. 1, pkt 1 uPzp przedstawiam punktację przyznaną ofertom w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert:

- oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Sanitarnych Inżbud Andrzej i Robert Kortas
ul. Szosa Kotomierska 17, 86-010 Koronowo  
Punktacja w kryterium: cena 54,52 punkty,
Punktacja w kryterium: okres  rękojmi 40 punktów,
Łączna punktacja - 94,52 punkty
- oferta nr 2 - WIMAR Sp. zo.o. ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo
Punktacja w kryterium: cena 60 punktów
Punktacja w kryterium: okres  rękojmi 40
Łączna punktacja 100 punktów

                                                                                 Zastępca Burmistrza
                                                                                 Rafał Gibas


metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (6 października 2016)
Opublikował: Elżbieta Szalska (6 października 2016, 10:12:59)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 386