Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Pieczyska – II etap.


IPP-ZP.271.8.4.2016                                                                 Koronowo, 2016-07-18

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej Pieczyska – II etap.

 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
 

Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity z 2015, poz. 2164), wybrano  ofertę złożoną przez:
 WIMAR Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo
Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsze w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert, tj. cena 95%, okres rękojmi – 5 %.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 6 ofert
oraz przedstawiam przyznaną punktację:

Numer oferty  Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy Punktacja w kryterium cena Punktacja w kryterium okres rękojmi Łączna punktacja
1. Zakład Robót Instalacyjno – Inżynieryjnych Hieronim Gładysz ul. Sosnowa 6,   77-400 Złotów 77
77,09

3,00

80,09
2.
Zakład Usługowo – Produkcyjno – Handlowy „HIRSZ”, ul. Słowackiego 9, 83-322 Stężyca, -
-
oferta odrzucona
3.
ROLLSTICK-TORUN Spółka z o.o. ul. Wschodnia 34,  87-100 Toruń76,25
5,00 81,25
4.
WIMAR Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 24,  86-010 Koronowo 95,00  5,00  100,00
5.
KADA-BIS GRUPA BUDOWLANA Sp. z o.o. ul. Wydmy 3,  85-188 Bydgoszcz 75,37
5,00 80,37
6.
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej
i Robert Kortas Sp. j.,
ul. Szosa Kotomierska 17, 86-010 Koronowo.
--
oferta odrzucona

                                                                                      
                                                                                         BURMISTRZ KORONOWA
      
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (19 lipca 2016)
Opublikował: Elżbieta Szalska (19 lipca 2016, 10:17:12)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 368