Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym pn.:Przebudowa ulicy Plażowej w Koronowie”.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  pn. „Przebudowa ulicy Plażowej w Koronowie”.
 
  Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu,
na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp. z 2015,poz. 2164) wybrano  ofertę złożoną przez:
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne KOMPLEKS-BUD Tadeusz Radwan
ul. Droga do Różanny 17, 86-010 Koronowo

Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert, tj. cena 95%, okres rękojmi – 5 %.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 10 ofert
oraz przedstawiam przyznaną punktację:
                     
Nr oferty
Firma(nazwa) Wykonawcy
Punktacja    w kryterium cenaPunktacja w kryterium okres rękojmi Łączna punktacja
1.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLO Tomasz Koczyński ul. Transportowa 12, 89-500 Tuchola

Oferta odrzucona
2.
 DROMAKS Piotr Myszkier ul. Żytnia 25, 85-356 Bydgoszcz65,4
5
70,4
3.
MAĆ-BUD Usługi Budowlane Beata Rucińska ul. Sołtysowicka 26, 51-168 Wrocław
90,38

5

95,38
4.
Konsorcjum: Lider - P.P.H.U. „EVENTUS” Arkadiusz Kaliński ul. Orłowska 62, 88-100 Inowrocław Partner – P.P.H.U. „PREBUD” Włodzimierz Bestrzyński ul. Marcinkowskiego 31, 88-100 Inowrocław


Oferta odrzucona
5.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „AFFABRE” Spółka z o.o. ul. Inwalidów 1,  85-727 Bydgoszcz80,01
5
85,01
6.
Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi
Sp. z o.o. ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola


Oferta odrzucona
7.
Bydgoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. ul. Glinki 148, 85-861 Bydgoszcz70,51
5
75,51
8.
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne KOMPLEKS-BUD Tadeusz Radwan ul. Droga do Różanny 17, 86-010 Koronowo  95
5
100
9.
KADA-BIS Grupa Budowlana Sp. z o.o. ul. Wydmy 3 85-188 Bydgoszcz 65,04
5
70,04
10.
SPRINTBUD Krzysztof Uczniak
ul. Podmiejska 6, 86-010 Koronowo
88,66
5
93,66

                                                                                   BURMISTRZ KORONOWA 
       
 
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (18 lipca 2016)
Opublikował: Elżbieta Szalska (18 lipca 2016, 15:19:46)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 482