Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa oświetlenia ulicznego.


IPP-ZP.271.6.5.2016                                       Koronowo, 2016-06-17
 
           Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
 
        Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity z 2015, poz. 2164), wybrano dla:
- części 1 ofertę złożoną przez EL-MAR Sp. z o.o. ul. Wschodnia 36D, 87-100 Toruń,
- części 2 ofertę złożoną przez EL-MAR Sp. z o.o. ul. Wschodnia 36D, 87-100 Toruń,
- części 3 ofertę złożoną przez EL-MAR Sp. z o.o. ul. Wschodnia 36D, 87-100 Toruń,
- części 4 ofertę złożoną przez EL-MAR Sp. z o.o. ul. Wschodnia 36D, 87-100 Toruń,
- części 5 ofertę złożoną przez EL-MAR Sp. z o.o. ul. Wschodnia 36D, 87-100 Toruń,
- części 6 ofertę złożoną przez EL-MAR Sp. z o.o. ul. Wschodnia 36D, 87-100 Toruń,
 
Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert, tj. cena 90%, okres rękojmi – 10 %.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 6 ofert
oraz przedstawiam przyznaną punktację:
 
Oferta Nr 1 - EL-MAR Sp. z o.o. ul. Wschodnia 36D 87-100 Toruń
             Punktacja w kryterium cena Punktacja w kryterium okres  rękojmi Łączna punktacja
Część 1                      90                             10                                             100
Część 2                      90                             10                                             100
Część 3                      90                             10                                             100
Część 4                      90                             10                                             100
Część 5                      90                             10                                             100
Część 6                      87,04                         10                                              97,04
Oferta Nr 2 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „NOVEL” Wacław Nowicki
ul. Pomianowskiego 47 86-010 Koronowo

Część 1                      55,11                          0                                               55,11
Część 2                      77,47                          0                                               77,47
Część 3                      73,37                          0                                               73,37
Część 4                      73,94                          0                                               73,94
Część 5                      75,33                          0                                               75,33
Część 6                      90                              0                                                90
Oferta Nr 3 - Przedsiębiorstwo Usług Elektrycznych i Telekomunikacyjnych J.Wizner –
R. Zieliński s.c. Wierzchucin Królewski 79 86-017 Wierzchucin Królewski

Część 1                      80,70                        10                                               90,70
Część 2                      75,33                        10                                               85,33
Część 3                      75,09                        10                                               85,09
Część 4                      76,03                        10                                               86,03
Część 5                      53,99                        10                                               63,99
Część 6                      65,58                        10                                               75,58
Oferta Nr 4 - Elprim Krzysztof Komór Marcin Wróblewski Spółka Jawna ul. Poznańska 185a 88-100 Inowrocław
Część 1                      46,30                         5                                                51,30
Część 2                      60,93                         5                                                65,93
Część 3                      58,54                         5                                                63,54
Część 4                      80,52                         5                                                85,52
Część 5                      57,01                         5                                                62,01
Część 6                      47,55                         5                                                52,55
Oferta Nr 5 - PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi ul. Hoża 63/67 00-681 Warszawa Zakład Kujawski ul. Żeglarska 2 85-519 Bydgoszcz
Część 1                      64,78                        10                                               74,78
Część 2                      55,08                        10                                               65,08
Część 3                      56,45                        10                                               66,45
Część 4                      60,10                        10                                               70,10
Część 5                      59,11                        10                                               69,11
Część 6                      55,30                        10                                               65,30
Oferta Nr 6 - Marek Nitka ELNIT ELECTRIC ul. Karnowskiego 19 89-600 Chojnice
- oferta odrzucona
 
                                                                                   Burmistrz Koronowa

 
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (17 czerwca 2016)
Opublikował: Elżbieta Szalska (17 czerwca 2016, 12:39:43)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 437