Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa ul. Władysława Łokietka w Koronowie wraz z wymianą uzbrojenia technicznego.


           Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity z 2015, poz. 2164, wybrano  ofertę złożoną przez:
Zakład Sprzętowo – Transportowy Czesław Pawłowski  ul. Towarowa 1, 89-500 Tuchola
Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsze w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert, tj. cena 90%, okres gwarancji i rękojmi – 10 %.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty
oraz przedstawiam przyznaną punktację:
Oferta Nr 1 - Zakład Sprzętowo – Transportowy Czesław Pawłowski ul. Towarowa 1, 89-500 Tuchola 
- kryterium - cena - 90  pkt
- kryterium - okres gwarancji i rękojmi 10 pkt
Łącznie - 100 pkt
Oferta Nr 2 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe AFFABRE ul. Inwalidów 1,
85-727 Bydgoszcz   77   10   87
- kryterium - cena - 77  pkt
- kryterium - okres gwarancji i rękojmi 10 pkt
Łącznie - 87 pkt       
      Ponadto zawiadamiam, że na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania wykluczono Wykonawcę, który złożył ofertę nr 3 – DROMAKS Piotr Myszkier ul. Żytnia 25, 85-356 Bydgoszcz. Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.
     Jednocześnie informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego
po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp.
 
                                                                              BURMISTRZ KORONOWA

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (15 marca 2016)
Opublikował: Elżbieta Szalska (15 marca 2016, 13:58:10)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 375