ZP.261.1.2016

Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Koronowie

Numer ogłoszenia: 19644 - 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 10982 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład Budżetowy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z póź. zm.). Dostawa energii odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Enea Operator sp. z o. o. na obszarze którego znajdują się miejsca dostarczania energii elektrycznej: 1.Stacja Uzdatniania Wody w Koronowie ul. Tucholska 49, 86-010 Koronowo - moc umowna - Pu = 85kW - grupa taryfowa - C22A - szacowane zużycie energii elektrycznej = 178 417 kWh 2.Stacja Uzdatniania Wody Bionex w Koronowie ul. Al. Wolności 1, 86-010 Koronowo - moc umowna - Pu = 56 kW - grupa taryfowa - C21 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 110 574 kWh 3.Stacja Uzdatniania Wody Bieskowo - moc umowna - Pu = 45 kWh - grupa taryfowa - C21 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 90 304 kWh 4.Stacja Uzdatniania Wody Glinki - moc umowna Pu = 14 kW - grupa taryfowa - C11 -szacowane zużycie energii elektrycznej = 4 642 kWh 5.Stacja Uzdatniania Wody Gogolinek - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 23 189 kWh 6.Stacja Uzdatniania Wody Lipinki - moc umowna Pu = 55 kW - grupa taryfowa - C21 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 45 480 kWh 7.Stacja Uzdatniania Wody Lucim - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 14 692 kWh 8.Stacja Uzdatniania Wody Łąsko Wielkie - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C12B - szacowane zużycie energii elektrycznej = 19 140 kWh 9.Stacja Uzdatniania Wody Mąkowarsko - wieś - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 22 392 kWh 10.Stacja Uzdatniania Wody Mąkowarsko Rybkowo - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C12A - szacowane zużycie energii elektrycznej = 17 300 kWh 11.Stacja Uzdatniania Wody Nowy Jasiniec - moc umowna Pu = 22 kW - grupa taryfowa - C12A - szacowane zużycie energii elektrycznej = 11 672 kWh 12.Stacja Uzdatniania Wody Pieczyska - moc umowna Pu = 17 kW - grupa taryfowa - C12B - szacowane zużycie energii elektrycznej = 10 555 kWh 13.Stacja Uzdatniania Wody Przyrzecze - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 12 kWh 14.Stacja Uzdatniania Wody Samociążek - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 25 489 kWh 15.Stacja Uzdatniania Wody Sitowiec - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 17 912 kWh 16.Stacja Uzdatniania Wody Skarbiewo - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C12A - szacowane zużycie energii elektrycznej = 30 082 kWh 17.Stacja Uzdatniania Wody Stary Jasiniec - moc umowna Pu = 14 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 5 905 kWh 18.Stacja Uzdatniania Wody Wierzchucin Król. - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 24 737 kWh 19.Stacja Uzdatniania Wody Wilcze - moc umowna Pu = 17 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 20 594 kWh 20.Stacja Uzdatniania Wody Wiskitno - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 21 708 kWh 21.Stacja Uzdatniania Wody Witoldowo - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 39 884 kWh 22.Stacja Uzdatniania Wody Wtelno - moc umowna Pu = 65 kW - grupa taryfowa - C21 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 132 728 kWh 23.Oczyszczalnia Ścieków w Koronowie ul. Pomianowskiego, 86-010 Koronowo - moc umowna - Pu = 180 kW - grupa taryfowa - B23 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 767 383 kWh 24.Oczyszczalnia Ścieków Wiskitno - moc umowna Pu = 14 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 18 598 kWh 25. Przepompownia ścieków Koronowo ul. Krzyżowa - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 19 487 kWh 26.Przepompownia ścieków P1 Bieskowo - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 731 kWh 27.Przepompownia ścieków Nowy Dwór - moc umowna Pu = 7 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 3 722 kWh 28.Przepompownia ścieków Stary Dwór Dz. Nr 216 - moc umowna Pu = 11 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 1 336 kWh 29. Przepompownia ścieków Tryszczyn P3 9138590 - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 883 kWh 30. Przepompownia ścieków Tryszczyn P2 VI 8353384 - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 7 042 kWh 31. Przepompownia ścieków Tryszczyn P1 VI 8328696 - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 7 038 kWh 32. Przepompownia ścieków P 4 Wtelno - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 9 084 kWh 33. Przepompownia ścieków P3 Wtelno - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 685 kWh 34.Przepompownia ścieków Wtelno P1 - moc umowna Pu = 17 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 8 039 kWh 35. Przepompownia ścieków P3 Gościeradz Dz. 181/3 - moc umowna Pu = 15 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 1 994 kWh 36. Przepompownia ścieków P2 Gościeradz Dz. 49 - moc umowna Pu = 11 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 286 kWh 37. Przepompownia ścieków P1 Gościeradz - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 16 318 kWh 38. Przepompownia ścieków Lucim 106 Mąkowarsko - moc umowna Pu = 15 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 594 kWh 39. Przepompownia ścieków Motyl P 13153/1 6946957 - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 889 kWh 40. Przepompownia ścieków P-12 Mąkowarsko Dz. 23 - moc umowna Pu = 15 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 10 295 kWh 41. Przepompownia ścieków P-9 Modrzewiowa Mąkowarsko Dz. Nr 18 - moc umowna Pu = 7 kW - grupa taryfowa - C11 -szacowane zużycie energii elektrycznej = 555 kWh 42. Przepompownia ścieków P-8 Dworcowa Dz. 309/1 Mąkowarsko - moc umowna Pu = 11 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 238 kWh 43. Przepompownia ścieków P-7 Mąkowarsko Dz. 365/2 - moc umowna Pu = 11 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 2 536 kWh 44. Przepompownia ścieków P-6 Słoneczna Dz. 164/16 Mąkowarsko - moc umowna Pu = 17 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 1 633 kWh 45.Przepompownia ścieków P-5 Leśna Mąkowarsko Dz. 116/1 - moc umowna Pu = 15 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 795 kWh 46.Przepompownia ścieków P-4 Lipowa Dz. Nr 252 Mąkowarsko - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 54 kWh 47. Przepompownia ścieków P-3 Jeziorna Dz.90 Mąkowarsko - moc umowna Pu = 11 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 6 212 kWh 48. Przepompownia ścieków P2 Jeziorna Dz. Nr 79 Mąkowarsko - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 370 kWh 49. Przepompownia ścieków Os. Łakomowo P1 Dz. Nr 65/10 Mąkowarsko - moc umowna Pu = 17 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 647 kWh 50. Przepompownia ścieków PS-1 Pieczyska - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 3 588 kWh 51. Przepompownia ścieków P2 Przyrzecze - moc umowna Pu = 15 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 3 031 kWh 52.Tłocznia ścieków T1 Samociążek Dz. nr 182 - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 1 266 kWh 53.Tłocznia ścieków T2 Samociążek Dz. nr 150/110 - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 615 kWh 54. Tłocznia ścieków T3 Samociążek Dz. nr 39 - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 1 105 kWh 55.Przepompownia ścieków P4 Samociążek Dz. nr 102/24 - moc umowna Pu = 11 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 155 kWh 56.Przepompownia ścieków P5 Samociążek Dz. nr 109/15 - moc umowna Pu = 4 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 222 kWh 57 Przepompownia ścieków PS-12 Samociążek PS 12 - moc umowna Pu = 11 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 4 193 kWh 58. Przepompownia ścieków PS-13 Samociążek - moc umowna Pu = 11 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 484 kWh 59.Przepompownia ścieków P5 Okole Dz. 199 - moc umowna Pu = 11kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 3 678 kWh 60. Przepompownia ścieków Stopka PŚ 4 - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 -szacowane zużycie energii elektrycznej = 864 kWh 61.Przepompownia ścieków Stopka Słoneczna Polana PŚ 8 Dz. nr 255/1 - moc umowna Pu = 9 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 378 kWh 62.Przepompownia ścieków Tuszyny Ul. Bursztynowa Dz. nr 153/19 - moc umowna Pu = 14 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 495 kWh 63.Przepompownia ścieków Koronowo ul. Kasprzaka, Dz. nr 1134 (umowa kompleksowa) moc umowna Pu = 5 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 644 kWh 64. ZGKiM Al. Wolności 4, Koronowo-biurowiec - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 14 807 kWh 65. ZGKiM Al. Wolności 4, Koronowo- poz. pomieszczenia - moc umowna Pu = 27 kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 46 780 kWh Łączna ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona do punktów poboru szacuje się w wysokości 1 837 157 kWh Procedura zmiany sprzedawcy dla poz. 63 (Przepompownia ścieków Koronowo ul. Kasprzaka, Dz. nr 1134) przeprowadzona będzie po raz pierwszy, dla tego punktu poboru Wykonawca musi w imieniu Zamawiającego zawrzeć rozdzielne umowy na sprzedaż i dystrybucję. Dla pozostałych 64 punktów procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzona będzie po raz piąty i Zamawiający posiada rozdzielone umowy na sprzedaż i osobno na dystrybucję energii. Obowiązkiem Wykonawcy będzie terminowe zgłoszenie właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego (OSD) do realizacji zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej tak, aby dla punktów poboru energii, w których obecna umowa kończy się z dniem 29.02.2016 roku, nowa umowa sprzedaży weszła w życie z dniem 01.03.2016 roku. Rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy. Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy. Zamawiający posiada jeden punkt poboru rozliczany w grupie taryfowej B który posiada układ pomiarowo - rozliczeniowy dostosowany do zmiany sprzedawcy. W zaoferowanej cenie jednostkowej energii elektrycznej dla poszczególnych grup taryfowych musza być uwzględnione wszystkie dodatkowe koszty oraz opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności wynikające z dokonywania bilansowania handlowego. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi, a w szczególności z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r., w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. nr 93, poz. 623, z poźn. zm.) Zamawiający wymaga od Wykonawcy: a) przestrzeganie standardów jakościowych obsługi odbiorcy, b) przyjmowanie od Zamawiającego zgłoszeń i reklamacji dotyczących dostarczanej energii elektrycznej. c) sprzedaż energii Zamawiającemu w miejscu dostarczania, z zastrzeżeniem, że sprzedaż energii rozpocznie się w chwili przyjęcia umowy do realizacji przez OSD d) przeniesienie na Zamawiającego, w miejscu dostarczania, własności energii e) rozpatrywanie wniosków lub reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub reklamacji f) dokonywanie bilansowania handlowego energii elektrycznej w ramach tej Umowy: - miesięcznego - dwumiesięcznego - kwartalnego - półrocznego - rocznego UWAGA! Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie 12 m-cy. W przypadku zmniejszenia ilości zużycia energii elektrycznej podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia a cena pozostanie nie zmieniona. Wskazane ilości zużycia energii elektrycznej, są ilościami szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania takiej ilości energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zużycia mniejszej lub większej ilości energii elektrycznej w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania umowy. Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.01.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* Energia Polska sp. z o.o., Al. Kasztanowa 5, 53-125 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 480967,70 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty: 502834,37
* Oferta z najniższą ceną: 502834,37 / Oferta z najwyższą ceną: 537357,39
* Waluta: PLN .
Zatwierdził:
P.O. Dyrektor ZGKiM
Adam Kęskrawiec

metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (28 stycznia 2016)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (28 stycznia 2016, 13:26:04)
Podmiot udostępniający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 319