Zp.261.5.2015

Zamówienie na: Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne
Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Nr sprawy: ZP.261.5.2015
Wartość: powyżej kwoty określonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (108kB) pdf
Zatwierdził:
P.O. Dyrektor ZGKiM
Adam Kęskrawiec

metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (23 grudnia 2015)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (23 grudnia 2015, 13:41:46)
Podmiot udostępniający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 433