Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

                                                                                   Koronowo, dnia 30.01.2006 r.
                                                                                                            
ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
 
                Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Koronowo  z siedzibą     w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego    w trybie zapytania o cenę na  bieżącą obsługę geodezyjną Gminy Koronowo w 2007 r.
Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217) dokonał wyboru jako ofert najkorzystniejszych ofert złożonych na poszczególne zadania przez Wykonawców :
 
Zadanie I - Wojewódzkie Biuro Geodezji  i Terenów Rolnych z siedzibą w  Bydgoszczy
przy ul. Zygmunta Augusta 16, 85-082  Bydgoszcz.
Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 14.600,00 zł brutto. 
Ceny jednostkowe  za podział i rozgraniczenia nieruchomości  przedstawiają się następująco :
a)      za dwie pierwsze działki – cena jednostkowa wynosi – 1.000,00 zł brutto.
b)      za każdą następną działkę – cena jednostkowa wynosi – 280,00 zł brutto.
 
Zadanie II – Usługi Geodezyjne Andrzej Szukaj z siedzibą w Koronowie                                   przy ul. Pomianowskiego 12/84.
Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 16.100,00 zł brutto. 
Ceny jednostkowe  za wznowienie przebiegu granic działek przedstawiają się następująco :
a)      za pierwszy punkt graniczny – cena jednostkowa wynosi – 305,00 zł brutto.
b)      za każdy następny punkt graniczny – cena jednostkowa wynosi – 50,00 zł brutto.
 
Zadanie III – „GEOMETR” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. H. Hubala Dobrzańskiego 14, 85-826  Bydgoszcz.
Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 14.615,00 zł brutto. 
Ceny jednostkowe  za sporządzenie map sytuacyjno-wysokościowych przedstawiają się następująco:
a)      dla terenów zurbanizowanych – 363,56 zł brutto za 1 ha.
b)      dla terenów niezurbanizowanych – 219,60 zł brutto za 1 ha.
 
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Malinowska (30 stycznia 2007)
Opublikował: Elżbieta Malinowska (31 stycznia 2007, 09:31:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1734