Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym pn. Budowa remizy strażackiej OSP Gościeradz


  IPR-ZP.271.12.5.2015                                                Koronowo, 2015-08-27

    
 
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
 
Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu,
na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity z 2013, poz. 907 ze zm.), wybrano  ofertę złożoną przez:

LANDBUD Firma Remontowo-Budowlana Wojciech Landowski
ul. Dworcowa 9c Krojanty,  89-600 Chojnice


Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsze w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert, tj. cena 90%, okres gwarancji i rękojmi – 10 %.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty
oraz przedstawiam przyznaną punktację:


 
Ponadto zawiadamiam, że na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania wykluczono następujących Wykonawców:
- LAHM CONSULTING Sp. z o.o. ul. Stawowa 7, 85-323 Bydgoszcz
- AKORA Anita Urbańska ul. Stawowa 7, 85-323 Bydgoszcz 
Zamawiający odrzuca oferty Wykonawców wykluczonych na podstawie 89 ust. 1 pkt 5.
         Jednocześnie informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp.
                                                                    
                                                           ZASTĘPCA BURMISTRZA KORONOWA

metryczka


Wytworzył: Maria Klapczyńska (27 sierpnia 2015)
Opublikował: Maria Klapczyńska (27 sierpnia 2015, 15:12:46)

Ostatnia zmiana: Maria Klapczyńska (27 sierpnia 2015, 15:17:17)
Zmieniono: dodano zawartość

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 517