Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. "Świadczenie usług pocztowych (...) dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Koronowie


IPR-ZP.271.1.5.2015                                                                   Koronowo, 2015-02-11

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek niedostarczonych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Koronowie”.
 
                Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
 
Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu,
na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity z 2013, poz.907, wybrano  ofertę złożoną przez:
InPost S.A.  ul. Malborska 130,   30-624 Kraków
Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert, tj. cena i śledzenie przez Internet rejestrowych przesyłek pocztowych w obrocie krajowym.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty    oraz przedstawiam przyznaną punktację:


Jednocześnie informuję, że Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp, bowiem w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie znajduje art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) uPzp.                                                                               BURMISTRZ KORONOWA
metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (11 lutego 2015)
Opublikował: Elżbieta Szalska (11 lutego 2015, 12:01:25)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (11 lutego 2015, 12:09:45)
Zmieniono: dodano dane

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 653