Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi w Mąkowarsku.


                                                                                       Koronowo, 2014-10-10
                                                                                                                                                                    
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi w Mąkowarsku.

          Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
 
Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu,
na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity z 2013, poz. 907, wybrano  ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Monika Szynwelska 
ul. Rzepakowa 4/9, 89-604 Chojnice

Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsze w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 5 ofert
oraz przedstawiam przyznaną punktację:
Oferta nr 1. KWK CONSTRUCTION Sp. z o.o. ul. Produkcyjna 15, 85-792 Bydgoszcz - 92 pkt  
Oferta nr 2. Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne SANMEL Sp. z o.o.  ul. Świerkowa 3, 87-300 Brodnica - 89 pkt
Oferta nr 3. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Monika Szynwelska ul. Rzepakowa 4/9, 89-604 Chojnice - 100 pkt
Oferta nr 4. KONTBUD Sp. z o.o. ul. Smoleńska 17a, 85-833 Bydgoszcz - 85 pkt
Oferta nr 5. Firma KORBUD Józef Korczak ul. Przemysłowa 9, 86-010 Koronowo - 93 pkt
     Jednocześnie informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp, bowiem w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie znajduje art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy.
                                                                                                Burmistrz Koronowa
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (10 października 2014)
Opublikował: Elżbieta Szalska (10 października 2014, 10:41:11)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Krzysztof Wiaterski (10 października 2014, 11:38:08)
Zmieniono: koretkta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 892