Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na przebudowę drogi Salno - Gogolin

  IPR-ZP.271.13.2014                                                Koronowo, 2014-09-03

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
 
Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu,
na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity z 2013, poz.907, wybrano  ofertę złożoną przez:
Skanska S.A.  ul. Gen. J. Zajączka 9  01-518 Warszawa

Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsze w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę   oraz przedstawiam przyznaną punktację:
Skanska S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9  01-518 Warszawa – 100 punktów

                                                                            
BURMISTRZ KORONOWA
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (4 września 2014)
Opublikował: Elżbieta Szalska (4 września 2014, 16:29:25)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (5 września 2014, 13:34:51)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 670