Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym pn.: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Koronowo.

IPR-ZP.271.10.6.2014                                                         Koronowo, 2014-07-29
                        
 
                Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity z 2013, poz.907 ze zm), wybrano  jako najkorzystniejszą ofertę nr 3, złożoną przez:
  Wielobranżowy Zakład Usługowy Andrzej Sieradzki ul. Botaniczna 25 A, 87-800 Włocławek

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty    oraz przedstawiam punktację przyznaną ofertom:
 

Oferta nr 1 - Konsorcjum firm o nazwie: HYDROBUD Sp. z o.o. ul. Akademicka 20,
18-400 Łomża                    - oferta odrzucona
Oferta nr 2 - TST Szymon Tomaszewski Dąbrówka Nowa 50, 86-014 Sicienko
                                         - oferta odrzucona
Oferta nr 3 - Wielobranżowy Zakład Usługowy Andrzej Sieradzki ul. Botaniczna 25 A,
87-800 Włocławek                - 100 punktów


                                                                                   BURMISTRZ KORONOWA
                                                                                                                            
 
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (29 lipca 2014)
Opublikował: Elżbieta Szalska (29 lipca 2014, 15:49:20)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 814