Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły w Łąsku Wielkim, (...) na budynek mieszkalny wielorodzinny (...)


IPR-ZP.271.4.8.2014                                                Koronowo 2014-04-30
 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa
oraz zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły w Łąsku Wielkim, gmina Koronowo na budynek mieszkalny wielorodzinny (mieszkania komunalne) i świetlicę wiejską wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi oraz  rozbudowa o pomieszczenia mieszkalne.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
            Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej uPzp – tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.), wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jacek Jakubczak ul. Powalisza 2/39,  85-791 Bydgoszcz
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium, tj. cena – 100 %.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp przedstawiam przyznaną ofertom punktację:
Oferta nr 1. Usługi Ogólnobudowlane Roman Dziubiński ul. Reymonta 8h/8 , 64-800 Chodzież - oferta odrzucona
Oferta nr 2. Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze Budownictwa  i Instalacji „KOMA”
ul.  Bolesława Chrobrego 14,  87-100 Toruń - oferta odrzucona
Oferta nr 3. P.P.H.U.  „PREBUD” Włodzimierz  Bestrzyński ul. Marcinkowskiego 31, 88-100 Inowrocław - oferta odrzucona
Oferta nr 4. Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowo-Produkcyjne  „ KOMPLEKS-BUD”  Tadeusz Radwan ul. Droga do Różanny 17. 86-010  Koronowo - oferta odrzucona
Oferta nr 5. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jacek Jakubczak ul. Powalisza 2/39,  85-791 Bydgoszcz - 100 punktów
Oferta nr 6. „BYDGOSTA” Spółka z o.o.   ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz - oferta odrzucona
Oferta nr 7. Konsorcjum : Zakład Ogólno-Budowlany „IZBUD”  Danuta Adamczak 
ul. Pelikanowa  22, 85-449 Bydgoszcz P.P.H.U.LUX Leszek Trzaskalski  ul. Pelikanowa  22, 85-449 Bydgoszcz -  oferta odrzucona
Oferta nr 8. Firma „LEMAR” s. c.  M. W. Lewandowscy Górna Grupa ul. Forteczna 18 86-134 Dragacz - oferta odrzucona
Oferta nr 9. Konsorcjum pn. „KORBUD” Firma „KORBUD” Józef Korczak Firma  „INSTALCO” Tomasz Kątny  ul. Przemysłowa 9, 86-010  Koronowo - oferta odrzucona
Oferta nr 10. Konsorcjum: Zakład Usług Remontowo- Budowlanych „GRAC-BUD” Grzegorz Mróz Ostrowo 3,   89-115 Mrocza Zakład Gospodarki Komunalnej  w Mroczy Sp. z o.o. 
ul. Łobżeniecka 11A, 89-115 Mrocza - oferta odrzucona
                                                                                   Burmistrz Koronowa

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (30 kwietnia 2014)
Opublikował: Elżbieta Szalska (30 kwietnia 2014, 11:53:09)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 948