Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Koronowo


  IPR-ZP.271.3.8.2014                                                         Koronowo 2014-04-16


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wyposażenie świetlic wiejskich  na terenie Gminy Koronowo, nr postępowania  IPR-ZP.271.3.2014
 
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 
               Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity z 2013 r., poz.907, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
1)    w zakresie CZĘŚCI I ofertę nr 2 - w&w design Katarzyna Kaczmarczyk , ul. Pokoju 8A/7,
40-859 Katowice

2)    w zakresie CZĘŚCI II ofertę nr 5 - Meriwa Sp. J.  Paweł Filipiuk, Paweł Ostaszewski,
Al. Warszawska 150, 20-824 Lublin

3)    w zakresie CZĘŚCI III ofertę nr 4 - Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne  „LUMEX” Leszek Pióro, Waldemar Pióro, ul. Dolne  Młyny 77, 59-700 Bolesławiec

Uzasadnienie: oferty najkorzystniejsze w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp  poniżej przedstawiam punktację przyznaną ofertom w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena.

Punktacja przyznana ofertom (289kB) pdf
                                                                                Burmistrz Koronowa       

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (16 kwietnia 2014)
Opublikował: Elżbieta Szalska (16 kwietnia 2014, 11:48:32)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 885