Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę kamienia kolejowego.

  IPR-ZP.271.5.2014                                                                                                         Koronowo, 2014-04-03
 
              Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu   
                          nieograniczonego pn. Dostawa kamienia kolejowego.
 
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), wybrano  ofertę złożoną przez:
 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe RADPOL Radosław Gniot
ul. Dworcowa  86-010 Koronowo

Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę, której przyznano 100 punktów.                
 
                                                                     BURMISTRZ KORONOWA
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (4 kwietnia 2014)
Opublikował: Elżbieta Szalska (4 kwietnia 2014, 13:45:27)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 651