Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn.: Doposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Koronowo.


IPR-ZP.271.2.12.2014                                                                                                     Koronowo 2014-04-04
 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Doposażenie świetlic wiejskich  na terenie Gminy Koronowo, nr postępowania  IPR-ZP.271.2.2014
 
 
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
 
 
Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu,
na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity z 2013 r., poz.907, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
1)    w zakresie CZĘŚCI I ofertę nr 17, Mega System Sp. z o.o.,  ul. 10 Lutego 15, 89-110 Siedlce
2)    w zakresie CZĘŚCI II ofertę nr 23, Dadej Krzysztof Chorupnik 77, 22-315 Gorzków
3)    w zakresie CZĘŚCI III ofertę nr 14, P.H.U.  BMS sp. j., Z Bielecki, T.Białowąs, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn
4)    w zakresie CZĘŚCI IV ofertę nr 14, P.H.U.  BMS sp. j., Z Bielecki, T.Białowąs, ul. Staszica 22,  82-500 Kwidzyn
Uzasadnienie: oferty najkorzystniejsze w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp przedstawiam  w załączniku nr 1 do niniejszego zawiadomienia punktację przyznaną ofertom w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM (37kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (4 kwietnia 2014)
Opublikował: Elżbieta Szalska (4 kwietnia 2014, 11:37:36)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (4 kwietnia 2014, 12:27:49)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 865