Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2013/2014 do szkół Gminy Koronowo"

Koronowo, dnia 27.09.2013r.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2013/2014 do szkół Gminy Koronowo

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Miejsko – Gminny Zespół Edukacji w Koronowie w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2013/2014 do szkół gminy Koronowo, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r.– Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej uPzp (Dz.U. z 2013 r. poz. 907) dokonał wyboru jako ofertę najkorzystniejszą, ofertę oznaczoną nr 2 złożoną przez:

„NAFTPOL” Sp. J.
Anna Zwiewka, Arkadiusz Zwiewka
ul. Leśna 5, 86 -010 Koronowo
 
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena 100 %.

Na postępowanie wpłynęły 2 oferty. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt uPzp przedstawiam punktację przyznaną ofertom w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert – cena 100%.

Oferta 1.
TRANS – KOL PALIWA Sp. z o.o.
u. Toruńska 186
62 – 600 Koło
Baza Paliw Piotrków Kujawski
Ul. Dworcowa 39
- 99,50 pkt.

Oferta 2.       
NAFTPOL” sp.j.
Anna Zwiewka, Arkadiusz Zwiewka
ul. Leśna 5, 86 -010 Koronowo
-  100 pkt.

 
Jednocześnie informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp.

metryczka


Wytworzył: Ewa Chytła (27 września 2013)
Opublikował: Marcin Kłodzinski (27 września 2013, 09:17:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1343