Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Samociążku oraz roboty budowlane-remont w świetlicy wiejskiej w Nowym Jasińcu.


  IPR-ZP.271.16.2013                                                           Koronowo, 2013-09-03 
 
                                                                                   
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Samociążku oraz roboty budowlane-remont w świetlicy wiejskiej w Nowym Jasińcu.
w tym:
Zadanie 1 - Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Samociążku.
Zadanie 2 – Remont świetlicy wiejskiej w Nowym Jasińcu.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity z 2013, poz.907), wybrano  oferty złożone przez:
 
Zadanie 1- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Adam Zygowski ul. Droga do Różanny 18,
                    86-010 Koronowo
Zadanie 2 - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jacek Jakubczak ul. Powalisza 2/39,
                     85-791 Bydgoszcz


Uzasadnienie: oferty najkorzystniejsze w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono : na zadanie 1 - 3 oferty, na zadanie 2 - 1 ofertę oraz przedstawiam przyznaną punktację:
Zadanie 1
Oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jacek Jakubczak ul. Powalisza 2/39, 85-791 Bydgoszcz  72,85  punktów
Oferta nr 2 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Adam Zygowski ul. Droga do Różanny 18, 86-010 Koronowo - 100 punktów
Oferta nr 3 - Przedsiębiorstwo Usługowe „HYDRO-EKO” Rożek Mirosław ul. G. Zapolskiej 18, 89-600 Chojnice - 58,56  punktów.
Zadanie 2
Oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jacek Jakubczak ul. Powalisza 2/39, 85-791 Bydgoszcz  100  punktów
Jednocześnie informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp, bowiem w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie znajduje art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) uPzp.
                                                                           BURMISTRZ KORONOWA

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (3 września 2013)
Opublikował: Elżbieta Szalska (3 września 2013, 13:23:30)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (3 września 2013, 13:38:51)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1193