Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Samociążku oraz roboty budowlane-remont w świetlicy wiejskiej w Nowym Jasińcu”

IPR-ZP.271.12.2013                                                                 Koronowo 2013-08-05        
 
     
        Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie
                                       zamówienia publicznego       
  
      
                     Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych   (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, że prowadzone przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie przy ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Samociążku oraz roboty budowlane-remont w świetlicy wiejskiej
w Nowym Jasińcu” w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione.
Uzasadnienie:
Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie  art. 93 ust. 1 pkt 4. Ceny zaproponowane przez Wykonawców , którzy złożyli najkorzystniejsze oferty na zadanie 1
i zadanie 2 przewyższają kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

                                                                                    BURMISTRZ KORONOWA

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (5 sierpnia 2013)
Opublikował: Elżbieta Szalska (5 sierpnia 2013, 10:13:53)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1055