Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Koronowo.


  IPR-ZP.271.4.5.2013                                                       Koronowo 2013-06-28        
 
     
   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
    o udzielenie zamówienia publicznego  

 
            
          Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych   (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, że prowadzone przez Gminę Koronowo
z siedzibą w Koronowie przy ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Koronowo w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione.
Uzasadnienie:
Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie  art. 93 ust. 1 pkt 4. Cena zaproponowana przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę  wynosi 10.031.040,00 zł. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę znacznie niższą 5.065.935,00 złotych. Cena najkorzystniejszej oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.
                                                                                            BURMISTRZ KORONOWA
               

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (1 lipca 2013)
Opublikował: Elżbieta Szalska (1 lipca 2013, 12:14:13)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1000