Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Wymiana pokrycia dachowego budynku Ratusza w Koronowie

IPR-ZP.271.6.2.2013                                                                                                                                                                                    Koronowo 2013-06-27
 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wymiana pokrycia dachowego budynku Ratusza w Koronowie, znak sprawy IPR-ZP.271.6.2013.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

            Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art.91 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej uPzp – tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.), wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez:
Zakład Budowlany KRUPIŃSKI Krupiński Jan  ul. Miłoleśna 5N, 86-300 Grudziądz
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego w postępowaniu kryterium, tj. cena – 100 %.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp przedstawiam przyznaną ofertom punktację:
Oferta nr 1. Usługi Ogólnobudowlane INVEST-BUDO Kamil Sandecki
ul. Łąkowa 9 Korzeniewo, 82-500 Kwidzyn  - oferta odrzucona
Oferta nr 2. Zakład Budowlany KRUPIŃSKI Krupiński Jan
ul. Miłoleśna 5N 86-300 Grudziądz 100 punktów
Oferta nr 3. WYSOCCY Wiesław Wysocki, Mirosław Wysocki s.j.
ul. Zakładowa 4, 89-600 Chojnice - oferta odrzucona
Oferta nr 4. Zakład Dekarsko-Blacharski Krzysztof Polewczyński
ul. Wyzwolenia 5, 89-115 Mrocza - oferta odrzucona
Oferta nr 5. Zakład Dekarsko- Blacharski Dańczak Piotr
ul. Polna 11A 86-200 Chełmno - 91,03 punkty
 
Zawiadamiam również, iż odrzucono oferty następujących wykonawców:
1. Usługi Ogólnobudowlane INVEST-BUDO Kamil Sandecki ul. Łąkowa 9 Korzeniewo,
82-500 Kwidzyn.
2. WYSOCCY Wiesław Wysocki, Mirosław Wysocki s.j. ul. Zakładowa 4, 89-600 Chojnice.
3. Zakład Dekarsko-Blacharski Krzysztof Polewczyński  ul. Wyzwolenia 5, 89-115 Mrocza.
   
Jednocześnie informuję, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp.
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (28 czerwca 2013)
Opublikował: Elżbieta Szalska (28 czerwca 2013, 12:57:08)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1125