Informacja dotycząca omyłki w zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków Gminy Koronowo ...

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków  Gminy  Koronowo wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi i zakładu budżetowego ZGKiM w Koronowie - nr postępowania IPR-ZP.271.10.2013
 
Zamawiający informuje, iż w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 25.06.2013 r. widnieje omyłkowy zapis dotyczący uzasadnienia wyboru oferty najkorzystniejszej.
Istniejący zapis brzmi:
„ Uzasadnienie:  oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązującego  w postępowaniu kryterium oceny ofert, tj. cena 100% ”.
Powinno być:
„ Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązujących  w postępowaniu kryteriów oceny ofert, tj. cena 80% i fakultatywne klauzule ubezpieczenia 20% .
                                                          
                                                                                    BURMISTRZ KORONOWA

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (26 czerwca 2013)
Opublikował: Elżbieta Szalska (26 czerwca 2013, 10:30:06)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1112